Sprawdzian gwintowy pierścieniowy MSRh UN / UNC / UNF / UNEF

Sprawdzian gwintowy pierścieniowy przechodni MSRh 

Gwinty UN / UNC / UNF / UNEF

Tolerancja 2 A
UNF zgodnie z BS 919
10302/10303
Tolerancja: 2 A
UNEF zgodnie z BS 919
10302/10303
Tolerancja 2A