Sprawdzian gwintowy pierścieniowy przechodni MSRh NPT / NPTF

Sprawdzian gwintowy pierścieniowy przechodni MSRh 

Gwinty NPT / NPTF