Sprawdzian gwintowy pierścieniowy MSRh metryczny zwykły, drobnozwojny

Sprawdzian gwintowy pierścieniowy przechodni MSRh

Gwinty metryczne i drobnozwojne

Średnica nominalna gwintu
Tolerancja: 6 g